CUPRINS - Limbajul de programare C

2018/12/7 in Programare in C

Introducere in limbajul C

Descrierea limbajului C

Instalarea mediului de lucru


1. NOTIUNI DE BAZA

1.1. Nume
1.2. Cuvinte cheie
1.3. Tipuri de date de baza
1.4. Structura unei functii
1.5. Comentariu
1.6. Constante
  1.6.1. Constante intregi
  1.6.2. Constante flotante
  1.6.3. Constanta caracter
  1.6.4. Sir de caractere
1.7. Caractere sau spatii albe
1.8. Variabile simple, tablouri, structuri
1.9. Declaratia de variabila simpla
1.10. Declaratia de tablou
1.11. Apelul si prototipul functiilor
1.12. Preprocesare
  1.12.1. Includeri de fisiere cu texte sursa
  1.12.2. Substituiri de succesiuni de caractere

2. INTRARI / IESIRI STANDARD

2.1. Functiile getch si getche
2.2. Functia putch
2.3. Macrourile getchar si putchar
2.4. Functiile gets si puts
2.5. Functia printf
  2.5.1. Litera c
  2.5.2. Litera s
  2.5.3. Litera d
  2.5.4. Litera o
  2.5.5. Literele x si X
  2.5.6. Litera u
  2.5.7. Litera l
  2.5.8. Litera f
  2.5.9. Literele e si E
  2.5.10. Literele g si G
  2.5.11. Litera L
  2.5.12. Exercitii cu printf
2.6. Functia scanf
  2.6.1. Litera c
  2.6.2. Litera s
  2.6.3. Litera d
  2.6.4. Litera o
  2.6.5. Literele x sau X
  2.6.6. Litera u
  2.6.7. Litera f
  2.6.8. Litera l
  2.6.9. Litera L
  2.6.10. Exercitii cu scanf

3. EXPRESII

3.1. Operand
3.2. Operatori
  3.2.1. Operatori aritmetici
  3.2.2. Regula conversiilor implicite
  3.2.3. Operatori de relatie
  3.2.4. Operatori de egalitate
  3.2.5. Operatori logici
  3.2.6. Operatori logici pe biti
  3.2.7. Operatori de atribuire
  3.2.8. Operatorii de incrementare si decrementare
  3.2.9. Operatorul de fortare a tipului sau conversie implicita
  3.2.10. Operatorul dimensiune
  3.2.11. Operatorul adresa
  3.2.12. Operatorii paranteza
  3.2.13. Operatorii conditionali
  3.2.14. Operatorul virgula
  3.2.15. Alti operatori ai limbajului C
  3.2.16. Tabela cu prioritatile operatorilor in C
  3.2.17. Operatori - Recapitulare si exercitii

4. INSTRUCTIUNI

4.1. Instructiunea vida
4.2. Instructiunea expresie
4.3. Instructiunea compusa
4.4. Instructiunea if
4.5. Functia standard exit
4.6. Instructiunea while
4.7. Instructiunea for
4.8. Instructiunea do-while
4.9. Instructiunea continue
4.10. Functiile standard sscanf si sprintf
4.11. Instructiunea break
4.12. Instructiunea switch
4.13. Instructiunea goto
4.14. Programarea procedurala, functii, apelul si revenirea din ele
4.15. Apel prin valoare si apel prin referinta

5. CLASE DE MEMORIE

5.1. Variabile globale
5.2. Variabile locale
5.3. Alocarea parametrilor
5.4. Utilizarea parametrilor si a variabilelor globale
5.5. Variabile registru

6. INITIALIZARE

6.1. Initializarea variabilelor simple
6.2. Initializarea tablourilor

7. PROGRAMARE MODULARA


8. POINTERI

8.1. Declaratia de pointer si tipul pointer
8.2. Realizarea apelului prin referinta utilizand parametri de tip pointer
8.3. Legatura dintre pointeri si tablouri
8.4. Operatii cu pointeri
  8.4.1. Incrementarea si decrementarea
  8.4.2. Adunarea si scaderea unui intreg
  8.4.3. Compararea a doi pointeri
  8.4.4. Diferenta a doi pointeri
8.5. Modificatorul const
8.6. Functii standard utilizate la prelucrarea sirurilor de caractere
  8.6.1. Lungimea unui sir de caractere
  8.6.2. Copierea unui sir de caractere
  8.6.3. Concatenarea sirurilor de caractere
  8.6.4. Compararea sirurilor de caractere
8.7. Expresie lvalue
8.8. Alocarea dinamica a memoriei
8.9. Utilizarea tablourilor de pointeri la prelucrari de date de tip sir de caractere
8.10. Tratarea parametrilor din linia de comanda
8.11. Pointeri spre functii

9. RECURSIVITATE


10. STRUCTURI SI TIPURI DEFINITE DE UTILIZATOR

10.1. Declaratia de structura
10.2. Accesul la elementele unei structuri
10.3. Asignari de nume pentru tipuri de date (declaratii de tip)
10.4. Reuniune
10.5. Camp
10.6. Tipul enumerare
10.7. Date definite recursiv

11. LISTE


12. ARBORI


13. TABELE


14. SORTARE


15. PREPROCESARE IN C


16. INTRARI / IESIRI


17. FUNCTII STANDARD


18. GESTIUNEA ECRANULUI IN MOD TEXT

18.1. Setarea ecranului in mod text
18.2. Definirea unei ferestre
18.3. Stergerea unei ferestre
18.4. Gestiunea cursorului
18.5. Determinarea parametrilor ecranului
18.6. Modurile video alb / negru
18.7. Setarea culorilor
18.8. Gestiunea textului

19. GESTIUNEA ECRANULUI IN MOD GRAFIC


Introducere in C