1.9. Declaratia de variabila simpla

2018/12/22 in Programare in C

In limbajul C nu exista declaratii implicite. Aceasta inseamna ca orice variabila, inainte de fi utilizata, trebuie declarata.

Declaratia unei variabile simple stabileste legatura dintre numele variabilei si tipul valorilor pe care le poate avea variabila respectiva.

In cea mai simpla forma, o declaratie de variabila simpla are formatul:

tip lista_de_nume;

In calitate de tip putem folosi cuvintele cheie ale tipurilor predefinite.

Lista_de_nume se compune dintr-un nume de variabila simpla sau mai multe, separate prin virgule.

Exemple:

1. int i, j;

Variabilele i si j sunt variabile simple de tip int. Compilatorul aloca pentru fiecare dintre ele o zona de memorie de 16 biti.

Prin i ne referim la valoarea continuta in zona de memorie alocata variabilei i. De asemenea, tot prin intermediul lui i, putem atribui sau modifica valoarea din zona de memorie alocata variabilei i.

2. char c;

Variabila c este o variabila simpla de tip char. Ei i se aloca o zona de memorie de un octet (8 biti).

In aceasta zona de memorie putem pastra un caracter al codului ASCII extins, prin codul lui. Prin c ne putem referi la caracterul respectiv.

3. long double x;

Variabila x este o variabila simpla de tipul long double. Ei i se aloca o zona de memorie de 10 octeti in care se pastreaza o valoare flotanta.

1.10. Declaratia de tablou