1.5. Comentariu

2018/12/15 in Programare in C

In limbajul C, ca si in alte limbaje de programare, se pot folosi comentarii.

Un comentariu incepe cu succesiunea de caractere /* si se termina cu */.

Un comentariu se compune din orice caracter admis in setul de caractere al limbajului. Evident, in interiorul comentariului nu se va folosi succesiunea */, care termina un comentariu.

In limbajul C++ s-a mai introdus o conventie pentru a insera comentarii. Acestea pot incepe cu succesiunea //. Un astfel de comentariu se termina pe acelasi rand pe care si incepe.

Comentariile sunt explicatii pentru programatori. Ele nu au niciun efect asupra compilatorului si sunt omise la compilare.

Un comentariu se poate insera oriunde in program, acolo unde este legal sa apara un spatiu, un tabulator, sau caracterul de rand nou.

In general, se recomanda introducerea de caractere dupa antetul functiei, care sa contina:

De asemenea, se pot introduce comentarii in corpul functiei, unde se considera ca sunt necesare unele explicatii.

Comentariile trebuie sa fie exprimari clare, care sa nu conduca la ambiguitati si sa nu contina afirmatii eronate.

1.6. Constante - 1.6.1. Constante intregi