2.5.8. Functia printf - Litera f

2019/01/06 in Programare in C

Litera f permite conversia datelor de tip float sau double spre formatele:

parte_intreaga.parte_fractionara

sau:

parte_intreaga

Partea intreaga este un sir de cifre zecimale care este precedat de semnul minus daca numarul este negativ.

Numarul zecimalelor se defineste de precizia indicata in specificatorul de format. Daca ea este absenta, atunci se vor afisa 6 zecimale. Ultima cifra afisata este rotunjita prin adaus daca prima cifra neglijata mai mare sau cel putin egala 5 si prin lipsa in caz contrar.

Exemple:

Valoarea datei Specificator Afisare
3,14159265 %5f 3.141593
123,672 %7f 123.672000
3,14159265 %7.2f 3.14
123,672 %10.1f 123.7
-123,672 %5f -123.7
3.14159265 %10.0f 3
123,672 %10.0f 124

2.5.9. Functia printf - Literele e si E