2.5.5. Functia printf - Literele x si X

2019/01/06 in Programare in C

Datele de tip int sau unsigned pot fi convertite si afisate in hexazecimal folosind un specificator de format care se termina cu litera x sau X.

In acest scop, patru cifre binare se inlocuiesc cu o cifra hexazecimala.

Exemplu:

1. Apelul:

printf("*%10x*", 123);

afiseaza:

*        7b*

In cazul in care se foloseste litera mare X, cifrele hexa peste 9 se vor afisa cu litere mari.

2.5.6. Functia printf - Litera u