2.5.2. Functia printf - Litera s

2019/01/03 in Programare in C

Permite afisarea unui sir de caractere.

Parametrul corespunzator are ca valoare adresa de inceput a zonei de memorie care contine caracterele sirului pana la intalnirea caracterului NUL.

Exemple:

1. Apelul lui printf pentru a afisa un sir de caractere:

printf("abc");

se poate scrie folosind specificatorul de format pentru siruri de caractere:

printf("%s", "abc");

In ambele cazuri, compilatorul pastreaza sirul de caractere "abc" intr-o zona speciala de memorie dedicata si apeleaza functia printf folosind ca parametru adresa de inceput a zonei respective.

2. Apelul:

printf("*%10s*", "abc");

se va afisa:

*       abc*

3. Apelul:

printf("*%-10s*", "abc");

afiseaza:

*abc       *

4. Apelul:

printf("*%15.10s*", "limbajul C++");

unde 15 reprezinta dimensiunea campului, iar 10 este dimensiunea preciziei de afisare a sirului "limbajul C++", care este de 12 caractere, afiseaza:

*     limbajul C*

2.5.3. Functia printf - Litera d