2.5.11. Functia printf - Litera L

2019/01/07 in Programare in C

Litera L poate precede una din literele f, e, E, g si G. In acest caz data care se afiseaza este de tip long double.

Conventiile de afisare sunt aceleasi, adica datele afisate cu un specificator de format terminat cu Lf sunt fara exponent, cele cu specificator de format terminat cu Le sau LE se afiseaza cu exponent, iar cele afisate cu un specificator de format cu Lg sau LG se afiseaza cu unul din formatele precedente care asigura o afisare cu un numar minim de caractere.

2.5.12. Exercitii cu printf