2.5.1. Functia printf - Litera c

2019/01/03 in Programare in C

Permite afisarea unui caracter. Valoarea parametrului corespunzator este interpretata ca fiind codul ASCII al unui caracter. Caracterul respectiv se afiseaza in campul definit de specificator.

Exemple:

1. Secventa de apeluri:

putchar(getchar());

se poate realiza folosind functia printf astfel:

printf("%c", getchar());

2. Secventa de apeluri:

putchar(getchar());
putchar('\n');

se poate inlocui cu:

printf("%c\n", getchar());

3. Fie apelul lui printf:

printf("*%4c*", getchar());

Caracterul citit cu getchar se afiseaza intr-un camp de 4 caractere, cadrat in dreapta. De exemplu, daca s-a citit caracterul A, atunci apelul de mai sus va afisa:

*   A*

4. Apelul:

printf("*%-4c*", getchar());

va afisa caracterul citit intr-un camp de 4 caractere cadrat la stanga. Daca se citeste caracterul A, atunci apelul de mai sus va afisa:

*A   *

2.5.2. Functia printf - Litera s