2.6.6. Functia scanf - Litera u

2019/01/15 in Programare in C

Litera u se utilizeaza pentru a citi intregi zecimali care se pastreaza convertiti in binar si au tipul unsigned.

2.6.7. Functia scanf - Litera f