4.3. Instructiunea compusa

2019/02/08 in Programare in C

Instructiunea compusa este o succesiune de instructiuni incluse intre acolade, succesiune ce poate fi precedata de declaratii:

{
declaratii
instructiuni
}

Daca declaratiile sunt prezente, atunci ele definesc variable care sunt definite atata timp cat controlul programului se afla la o instructiune din compunerea instructiunii compuse.

Exemplu:

Presupunem ca intr-un anumit punct al programului este necesar sa se permute valorile variabilelor intregi a si b. Acest lucru se poate realiza astfel:

{
int t;

t = a;
a = b;
b = t;
}

Variabila t este definita de indata ce controlul programului ajunge la prima instructiune din instructiunea compusa:
t = a;. Dupa executia ultimei instructiuni a instructiunii compuse, variabila t nu mai este definita.

Instructiunea compusa se utilizeaza acolo unde este necesara prezenta unei instructiuni, dar procesul de calcul din punctul respectiv este mai complex si se exprima prin mai multe instructiuni. In acest caz instructiunile respective se includ intre acolade pentru a forma o instructiune compusa.

Acest procedeu de a forma o instructiune compusa din mai multe instructiuni se utilizeaza frecvent in construirea structurilor alternative si ciclice.

4.4. Instructiunea if