3.2.16. Tabela cu prioritatile operatorilor in C

2019/02/03 in Programare in C

In tabela de mai jos se indica operatorii limbajului C in ordinea descrescatoare a prioritatilor lor.

Operatorii din aceeasi linie au aceeasi prioritate. Ei se acociaza de la stanga spre dreapta, exceptand operatorii unari, conditionali si de atribuire care se asociaza de la dreapta spre stanga.

() [] . ->
+ (unar) - (unar) & (unar) ++ -- (tip) sizeof ! ~
* (binar) / %
+ (binar) - (binar)
<< >>
< <= >= >
== (binar) != (binar)
& (binar)
^
|
&&
||
? :
= <<= >>= += -= *= /= %= &= ^= |=
,

3.2.17. Operatori - Recapitulare si exercitii