11.4.1. Crearea unei liste dublu inlantuite (LDI)

2020/03/09 in Programare in C

Definim mai jos functia dcrelist utilizata pentru a crea o LDI.
Ea este analoaga cu functia crelist definita la paragraful 11.1.1.

Functiile incnod si elibnod au aceeasi semnificatie si utilizare ca in cazul functiei crelist.

int dcrelist() {
/* - creaza o lista dublu inlantuita; 
  - returneaza:
   - 0 - la eroare;
   - -1 - creare normala. */
 extern TNOD *prim, *ultim;
 int i, n;
 TNOD *p;

 n = sizeof(TNOD);
 prim = ultim = 0;

 while (((p = (TNOD *)malloc(n)) != 0) && ((i = incnod(p)) == 1))
  if (prim == 0) {
   prim = ultim = p;
   p -> prec = p -> urm = 0;
 }
 else {
  ultim -> urm = p;
  p -> prec = ultim;
  p -> urm = 0;
  ultim = p;
 }

 if (p == 0) {
  printf("memorie insuficienta\n");
  exit(1);
 }
 elibnod(p);
 return i;
}

11.4.2. Inserarea unui nod LDI