11.3.1. Crearea unei liste circulare simplu inlantuite (LCSI)

2020/03/03 in Programare in C

La crearea unei LCSI, ca si la crearea unei LSI, se utilizeaza functiile incnod si elibnod.

Prima se foloseste pentru a incarca datele curente intr-un nod al listei, iar cea de-a doua pentru a elibera zonele de memorie alocate pentru un nod.

Amintim ca functia incnod returneaza:

0 la eroare;
1 la incarcare normala;
-1 nu mai sunt date de incarcat in nod.

Functia ccrelist de creare a listei returneaza:

0 la eroare;
-1 la crearea normala a listei.

int ccrelist {
/* - creaza o lista circulara; 
  - returneaza:
   - 0 - la eroare;
   - -1 - creare normala. */
 extern TNOD *ptrnod;
 int i, n;
 TNOD *p;

 n = sizeof(TNOD);
 ptrnod = 0; /* initial lista este vida */

 while (((p = TNOD *)malloc(n)) != 0) && ((i = incnod(p)) == 1)) {
/* s-a rezervat zona pentru nod si s-au incarcat date in zona respectiva */
   if (ptrnod == 0) { /* lista este vida */
    ptrnod = p;
    ptrnod -> urm = p;
   }
   else { /* nodul curent se insereaza dupa cel spre care pointeaza ptrnod */
    p -> urm = ptrnod -> urm;
    ptrnod -> urm = p;
    ptrnod = p; /* ptrnod pointeaza spre ultimul nod inserat in lista */
 }
/* sfarsit while: p=0 sau incnod nu a returnat valoarea 1 */
 if (p == 0) { /* nu s-a rezervat zona pentru nod*/
   printf("memorie insuficienta la crearea listei\n");
   exit(1);
 }
/* - s-a rezervat zona pentru nod, dar incnod nu a reusit sa incarce date
in zona respectiva, returnand o valoare diferita de 1, deci 0 sau -1;
  - valoarea returnata de incnod va fi returnata si de ccrelist. */
 elibnod(p); /* elibereaza zona de memorie pentru nod si care 
nu a mai fost incarcata cu date */
 return i; /* i are ca valoare valoarea returnata de incnod */
}

Observatie:

Functia ccrelist a fost scrisa mai compact decat functia ccrelist utilizand expresia:
((p = TNOD *)malloc(n)) != 0) && ((i = incnod(p)) == 1),
care se evalueaza astfel:

11.3.2. Accesul la un nod LCSI