3. Expresii

2019/01/20 in Programare in C

In limbajul C, o expresie este formata dintr-un operand sau mai multi legati prin operatori.

3.1. Operand

Un operand poate fi:

Unui operand ii corespunde un tip si o valoare. Daca tipul operandului este bine precizat la compilare, valoarea operandului se determina fie la compilare, fie la executie.

Exemple:

1. 1234

Este o constanta intreaga zecimala de tip int. Reprezinta un operand constant de tip int.

2. 0xa1b2

Este o constanta intreaga hexazecimala de tip unsigned. Reprezinta un operand constant de tip unsigned.

3. Fie declaratia: float a1b2;

Numele a1b2 este numele unei variabile simple, deci reprezinta un operand. El are tipul float.

4. Fie declaratia:

int tab[10];
tab[2];

Este o referire la elementul al treilea al tabloului tab. Reprezinta un operand de tip int.

Numele tab este numele unui tablou si deci el reprezinta un operand. El este de tip adresa de intregi de tip int (pointer to int), adica are ca valoare adresa unei zone de memorie care contine intregi de tip int. Se utilizeaza in mod frecvent ca parametru la apelul functiilor.

5. sum(n,x);

Este un apel al functiei sum. Reprezinta un operand al carui tip coincide cu tipul valorii returnate de functia sum. Functia sum poate fi apelata ca operand daca returneaza o valoare.

6. (expresie)

Este un operand al carui tip coincide cu tipul expresiei inclusa intre paranteze.

3.2. Operatori